Sjálfsmatsskýrslur

Grunnskólinn í Sandgerði hefur frá haustinu 2007 unnið markvisst að umbótum á sjálfsmati, fram að því var vissulega unnið að mati innan skólans en formleg skýrsla þess efnis var fyrst unnin veturinn 2007-2008. En í lögum um grunnskóla nr. 66/1995 eru ákvæði þess efnið að sérhver skóli skuli innleiða aðferðir til að meta skólastarfið, þar á meðal kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan skólans og tengsl við aðila utan skólans.

Í starfsáætlun og skólanámskrá Grunnskólans í Sandgerði er stefna skólans útlistuð. Hlutverk sjálfsmatsins er að kanna hvort skólinn sé að ná þeim markmiðum sem þar eru sett fram og segja frá þeim úrbótum sem gera þarf til að markmiðin náist og gera áætlun um leiðir til að viðhalda jákvæðum árangri.

Þá er horft sérstaklega til hvers þáttar; þjónustu, innra starfs, fjármála, mannauðs og samfélags.

Hér má nálgast sjálfsmatsskýrslu Grunnskólans í Sandgerði.