Sjálfsmatsskýrsla

Sandgerðisskóli hefur frá haustinu 2007 unnið markvisst að umbótum með sjálfsmati.

Í lögum um grunnskóla nr. 66/1995 eru ákvæði þess efnið að sérhver skóli skuli innleiða aðferðir til að meta skólastarfið, þar á meðal kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan skólans og tengsl við aðila utan skólans.

Í starfsáætlun skólans og skólanámskrá er stefnu Sandgerðisskóla gerð skil. Hlutverk sjálfsmatsins er að kanna hvort skólinn sé að ná þeim markmiðum sem þar eru sett fram og segja frá þeim úrbótum sem gera þarf til að markmið náist og leiðir til að viðhalda jákvæðum árangri.

Sjálfsmatsskýrsla _ Innra mat Hér má nálgast sjálfsmatsskýrslu Sandgerðisskóla, einnig er hægt er að smella á mynd til að lesa áætlun í flettiriti.

Sjálfsmatsskýrsla _ Innra mat