Heimanám

Heimanámsstefna skólans er sú að á yngsta stigi er ætlast til að nemendur lesi heima alla virka daga, önnur heimavinna er engin. Á miðstigi er einnig farið fram á daglegan lestur auk þess sem óunnin verkefni eða annað heimanám tengt námi nemenda fer heim með jöfnum stíganda upp skólastigið. Á elsta stigi má búast við að nemendur sinni heimanámi í einhverja stund daglega. Miðað er við að heimanám sé æfing eða ígrundun á fyrr innlögðu námsefni eða heimildavinna og að nemendur séu sjálfstæðir í sínu heimanámi.